skärmväggar-stitch-abstracta

Varför ska man ha skärmväggar och ljudabsorbenter?

augusti 11, 2019 | Skärmväggar och Ljudabsorbenter | Jenny Nord

Akustik och ljud

Skärmväggar Airleaf - Abstracta
Skärmväggar Airleaf – Abstracta

Skärmväggar är ”Verklighet och objektivitet, ljud är ett fenomen som bara existerar om det finns någon där som kan uppfatta det”

Skärmväggar och ljudabsorption är vi duktiga på. Vi arbetar med alla kända leverantörer och även mindre tillverkare. Idag kan du välja på ett brett utbud av skärmväggar och ljudabsorbenter. De finns i alla möjliga färger och former. Du kanske endast vill ha skärmväggar för skrivbord, eller så vill du skärma av i ett öppet kontorslandskap. Oavsett vilket så har vi lösningen för er. Idag kan man även välja att använda sig av ett fotografi som man printar upp som en tavla. Väggkonst med inbyggd ljudabsorption är en enkel men effektiv inredningsdetalj.

Var passar ljudabsorbenter in?

Skärmväggar och ljudabsorbenter passar i alla miljöer där man vill skärma av, sänka ljudnivån och skapa en mer behaglig atmosfär och få arbetsro genom hela dagen. Det ger dessutom skydd mot insyn. Skärmväggen fungerar även som en rumsavdelare så därför är ju utformningen viktig så att den inte bara upplevs som en avskärmning utan även är ett positivt inslag i miljön.

Allt sedan vi människor började gå upprätta så har vi tillbringat största delen av vår tid utomhus. Det är bara under de senaste hundra åren som vi börjat tillbringa större delen av vår tid inomhus.

Från detta kan man dra slutsatsen att evolutionen har anpassat våran hörsel efter vad som var viktigt i utomhusmiljö. Rumsakustiken i en byggnad utan skärmväggar bör därför anpassas så att den efterliknar dom akustiska villkor som råder utomhus.  

Ljudabsorption

En viktig faktor som vi jobbar mycket med är att tänka på L formen. (bild)

När en ljudvåg träffar någon av ytorna i ett rum, reflekteras en del av ljudenergin tillbaka in i rummet och en del går igenom ytan. Delar av ljudvågens energi absorberas genom omvandling till värmeenergi i materialet, medans resterande passerar igenom, så kallad transmission. Mängden energi som omvandlas till värmeenergi beror på materialets ljudabsorberande egenskaper.

Det är möjligt att styra absorptionen genom val av material och form hos skärmytorna. I ett ljudabsorberande material omvandlas ljudenergin till värme genom att luftmolekylerna tvingas att röra sig. Fibrösa och mjuka material är exempel på goda ljudabsorbenter. Ljud kan uppträda i många olika former. Normalt avses tryckvariationer i luften, som kan uppfattas med hörseln. Men ljud finns också i vätskor och fasta material som skärmväggar.

Hur funkar det?

Det ska fungera så att det absorberar ljudet och ska hindra det från att spridas i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt minskas efterklangen i rummet vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Vilken effekt skärmväggar har beror bland annat på hur dom är utformade, vilka dimensioner dom har och hur dom är utplacerade. Effekten ökar ju högre och bredare skärmarna är såklart.

Efterklangstid

Det är någonting vi arbetar väldigt mycket med. Man ska alltid sträva efter att ha så kort efterklangstid som möjligt. Vad menas med det då?

Med det menas den tid det tar för ljudet som sänds ut att tystna igen i lokalen. Om en ljudkälla i ett rum tystnar så försvinner ju inte ljudet omedelbart, utan först efter en viss tid.

Ljudmätnigar

När man gör mätningar gör man ofta så att ett ljud med konstant nivå över tid skickas ut i rummet med hjälp av en högtalare. Ljudet från högtalaren avbryts plötsligt, ljudtrycksnivån i rummet kommer då att sjunka med ett visst antal decibel per tidsenhet. Det mått som används för att beskriva detta fenomen är efterklangstiden. Det betecknas med T eller EKT.

Denna tid är ofta av storleksordningen från några tiondels sekunder till några sekunder och beror också på rummets beskaffenhet. Om väggytor, golv och tak är reflekterande eller absorberande.

Åtgärder

En kortare efterklangstid får man genom att använda material som absorberar och dämpar ljud. Man kan använda sig av textilier, absorberande skärmar och skärmväggar, takabsorbenter och undertaksplattor i absorberande material. Även gångmattor i gångstråk som minskar stegljud.

Rum med lång efterklangstid blir därför mer bullriga än rum med kort efterklangstid. Personer upplever därför ofta det senare som mer komfortabelt. Speciellt om man ska kunna kommunicera utan att anstränga sig, samtidigt som flera personer vistas i rummet.

Ljud i rum-reflexer

Ljud i ett rum sammansätts dels av det ljud som går direkt från källan till mottagaren, dels en mängd reflexer från närliggande ytor, i praktiken framförallt från tak och väggar. Så fort avståndet mellan ljudkälla och mottagare är större än ca. en meter, brukar styrkan hos det reflekterande ljudet vara större än styrkan hos direktljudet i ett rum. Denna regel är mycket viktig i praktiken eftersom styrkan hos det reflekterande ljudet inte beror på avståndet till ljudkällan.

Placeringen av absorbenter påverkar upplevelsen på olika sätt. Det är normalt bättre att fördela absorbenterna både på väggar och i tak än att enbart koncentrera dom i taket. Det rekommenderas att 10-15% av det insamlade ljudabsorberande området ska sitta på väggarna.

Arbetsmiljö

För mycket ljud kan skapa obehag och en dålig arbetsmiljö. Vilket är något att verkligen ta i beaktande när man utformar sin arbetsplats. Bullernivåer från dålig akustik kan resultera i:

  • Stress
  • Trötthet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Mental trötthet efter arbetet
  • Hög och ansträngd röst
  • Nedsatt hörsel

Vem har ansvar?

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Ursprungligen var arbetsmiljölagens uppgift att förbättra den fysiska arbetsmiljön, men från och med 1977 omfattar den även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. Idag omfattar den alltså allt som påverkar människor på jobbet. Luft, ljud, kemikalier, maskiner, arbetsmängd, arbetsinnehåll, organisation, stress och möjlighet till återhämtning.

Arbetsmiljöverket har allmänna råd till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.        (AFS 2009:2) (länka outbound)

Att minska på störande ljud på arbetsplatsen kan vara lönsamt. Desto mindre blir risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro och anställda som inte orkar jobba med full kapacitet. Det kan gälla ljud som ”bara” stör dig eller ljud som faktiskt kan skada din hörsel. En bra utformad arbetsplats både höjer jobbtillfredsställelsen och ökar motivationen.

Att lokalisera ljudkällor

Den största ljudkällan på ett kontor är ju andra människor. Därför är det extra noga hur man utformar denna typ av lokaler. Exempel på sådant man behöver ta hänsyn till i öppna kontorslösningar kan ju vara, vilken typ av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska utföras där. Akustiken i rummet och hur ljudet sprids. Den enskilda arbetstagarens förutsättning och behov av kommunikation eller avskildhet. Hur störande ljudkällor ska placeras.

Placering

Skrivare, kopiatorer, faxar och liknande bör stå en bit ifrån arbetsplatserna då dom både orsakar värme och buller. Annat som kan störa är ju andras samtal och telefonsamtal, steg och dörrar som slår och ventilation till exempel. Öppna kontor behöver nästan alltid kompletteras med rum för möten och telefonsamtal, där är det viktigt att tänka på att dom bör ha en bra ljudisolering.

Det finns inga speciella gränsvärden för störande ljud i kontorslandskap. Men för arbetsförhållande där krav ställs på att man ska kunna koncentrera sig och obesvärat kunna föra ett samtal anges värdet 40 decibel. Begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av t.ex golvbeläggning, inredning och möbler.

Design och material

Om man vill skapa avskilda ytor men ändå bevara rummets öppenhet kan man ju till exempel välja på våran Air leaf som för tankarna till ett lövverk, snyggt och diskret men gör ändå sitt jobb. Stefan Borselius är skaparen bakom den och många fler snygga absorptionslösningar som ger mer rymd åt rummet samtidigt som det skärmar av. En annan snygg lösning som hindrar ljud men släpper igenom ljus är Airflake.(länka inbound) Materialet är formpressad filt som klätts med tyg, för att absorbera ljud och hindra att ekon uppstår. De hexagonformade snöflingorna är gjorda för att kombineras till ”öppna” skärmar som bildar rum i rummet. Samtidigt som ljuset passerar obehindrat igenom.

Olika lösningar

En annan variant är till exempel Gartorps sound solution en effektiv och smakfull ljudabsorptionsplatta som du monterar på väggen. En mineralullsplatta klädd med filttyg, vilket ger minimal vikt. Finns i många olika färger och längder.

Så vad ska man välja

Man ska ju tänka på att billigare skärmväggar oftast inte har samma absorptionsförmåga som en lite dyrare sådan. De billigaste skärmarna har bara en hård träkärna som är klätt med vadderat tyg. Bättre skärmväggar som t.ex Softline från Abstracta eller Screen IT A30 från Götessons eller Edge bordsskärmar från Lintex är exempel på skärmväggar som har en bra ljudabsorptionsförmåga till ett bra pris. Tänk på att i de flesta fall tillkommer beslagen.

Related Posts