Mousetrapper

Visar alla 4 träffar

Mousetrapper

Mouserapper: Ergonomiska hjälpmedel

Mousetrapper har ett syfte med att bidra till att hålla människor friska och vi vet av erfarenhet att det bästa sättet att lyckas med detta, är att arbeta lösningsorienterat och förebyggande.

Vi är medvetna om den utmaning världen står inför och en hållbar framtid är en grundläggande förutsättning för vår fortsatta framgång.

Det är därför med samma syfte, ansvarskänsla och tillvägagångssätt som vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

På Mousetrapper AB arbetar vi ständigt med att förbättra vårt hållbarhetsarbete och minska den negativa inverkan på vår omvärld.

Vägen dit är lång och komplex men genom personligt ansvarstagande har vi kommit en bit på vägen.

Bl.a. genom att förlägga all slutmontering i Sverige.
Ca. 90% av komponenterna tillverkas i vårt närområde (Norden och Baltikum).

Hållbarhetstänk i alla led förser inte bara våra kunder med ergonomiska pekdon utan bidrar även till en mer hälsosam och hållbar vardag.

Utan också produkter som är designade för maximal livslängd, återanvändning samt återvinning av ingående material.

Mousetrapper AB ser ljust på framtiden med målet att fortsatt leda utvecklingen av ergonomiska pekdon.

Detta genom att förse marknaden med innovativa produkter och tjänster som har social- och miljömässig hållbarhet i fokus.

Vår Hållbarhetspolicy och Code of Conduct vägleder hållbarhetsarbetet, ladda ner dem här.